مشاوره و ارائه راهکار در حوزه های ذیل :

 1.  مشاوره و ارائه ی راهکارهای امنیت شبکه
 2. مشاوره و ارائه ی راهکارهای مانیتورینگ شبکه و کنترل شبکه
 3. مشاوره و ارائه ی راهکار جهت خرید و ارتقای سرور
 4. مشاوره و ارائه ی راهکار جهت راه اندازی و یا ارتقاء بستر مدیریتی شبکه
 5. خدمات مشاوره در زمینه راه اندازی انواع شبکه های ارتباطی از جمله شبکه های LAN , Wan , Wireless و …
 6. ارائه راهکار های پشتیبانی شبکه

اقدامات اولیه

 1.  بررسی و رفع ایرادات بستر کابلی و بی سیم شبکه
 2. بررسی و رفع ایرادات سرویس های نصب شده شبکه
 3. بررسی سرویس ها نرم افزار های در حال استفاده
 4. بررسی نحوه قرارگیری سرورها و رک ها
 5. بررسی اکتیو دایرکتوری و سرویس های وابسته
 6. بررسی تعداد کلاینت ها و مشخصات سخت افزاری