قرارداد پشتیبانی شبکه

قرارداد پشتیبانی شبکه های کامپیوتری یکی از مهم ترین مسائلی است که شرکت ارائه دهنده خدمات شبکه و کارفرمایان باید به آن توجه  به  خصوصی داشته باشند . طرفین قرارداد باید در نظر داشته باشند که مواردی که در قرارداد پشتیبانی شبکه های کامپیوتری ثبت و به امضاء می رسد نقش مهمی در پیشبرد پروژه خواهد داشت. بنابراین باید موارد مهم و ضروری مد نظر را در قرارداد قید کنند تا در حین انجام پروژه به مشکل بر نخورند. شرکت مشاورین فناوری اطلاعات پارس مهر میانکوه این امکان را برای مشتریان خود فراهم آورده است تا مفاد قرارداد پشتیبانی شبکه های کامپیوتری را بسته به شرایط کارفرمایان (از نظر زمان شروع و اتمام پروژه , نحوه ی پرداخت هزینه ها , زمان حضور کارشناسان و ….) به گونه ای تنظیم کنند که به توافق طرفین ختم شود . چرا که مهم ترین هدف ما جلب رضایت مشتریان می باشد.

نحوه تنظیم قرارداد پشتیبانی شبکه های کامپیوتری

فاکتور های بسیاری را در تنظیم قرارداد پشتیبانی شبکه می توان در نظر گرفت , هر چه دو طرف در بیان این موارد دقیق تر شوند احتمال بروز مشکل کاهش می یابد. در قرارداد پشتیبانی شبکه های کامپیوتری نیز مانند سایر قرارداد ها می بایست کلیه تعهدات میان کارفرما و شرکت شبکه به وضوح بیان شود. تا در حین اجرای پروژه مشکلی که منجر به ضرر و زیان دو طرف شود به وجود نیاید.

در این قرارداد پشتیبانی شبکه باید شرح کامل وظایف کارشناس پشتیبانی شبکه به طور کامل اهم از ساعات حضور در محل شرکت کارفرما و نوع خدماتی که باید ارائه دهد به صورت کامل مشخص شود. هزینه هایی که برای این پروژه در نظر گرفته می شود به صورت دقیق ذکر شود و به نحوه ی پرداخت این مبلغ نیز اشاره شود. مدت زمان قرارداد که تعیین کننده زمان همکاری طرفین و تبصره هایی که به سبب آنها قرارداد لغو می شود در این قرارداد مشخص می شود.در نهایت می توان دراین قرارداد پشتیبانی شبکه در صورت تمایل طرفین بخشی را برای تعیین خسارات که در صورت عمل نکردن طرفین به تعهدات خود و نرسیدن به نتیجه مطلوب اختصاص داد.