تعریف امنیت شبکه

تعریف امنیت شبکه

به طور کلی امنیت شبکه های کامپیوتری به کلیه سیاست ها و اقداماتی گفته می شود که مدیر شبکه به منظور حفاظت از اطلاعات , داده های مهم و نرم افزارها , در مقابل هکرها و نفوذ ویروس ها انجام می دهد. سولوشن های امنیتی می توانند هم بر روی سخت افزار و هم نرم افزار پیاده سازی شوند. معمولا راهکارهای متعددی برای تامین امنیت شبکه های کامپیوتری وجود دارد که متناسب با شرایط هر مجموعه متغیر است. بهره مندی از خدمات امنیت شبکه برای یک دفتر کوچک , کاملا متفاوت از ارگان ها و کسب و کار های بزرگ است.

به عنوان مثال برای یک دفتر کوچک سولوشن های امنیتی ابتدایی کفایت می کند حال آنکه برای کسب و کارهای بزرگ برای استفاده از خدمات امنیت شبکه به سخت افزارها و نرم افزارهای پیشرفته تری برای محافظت از اطلاعات و جلوگیری از تخریب آن ها نیاز است.